up

eKampus käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme eKampus oppimateriaalit -palvelun ja Internet-sivujemme käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. PeDaTa Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

eKampus sivusto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja eKampus palvelun sekä Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

eKampus oppimateriaalit käyttäminen

Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa lisenssiä. Käyttäjä näkee palvelun etusivulla oman lisenssin ja sen ehdot lyhyesti, sekä linkin tälle sivulle. eKampus on vain henkilökohtaiseen käyttöön, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista tai jakaa eKampus oppimateriaalit sisältöjä sähköisesti, paperilla tai muulla tavoin, ellei tähän ole kirjallista lupaa PeDaTa Oy:ltä.

Rajoitettu opettajalisenssi
Opettaja/kouluttaja saa käyttää eKampus oppimateriaaleja opetuksessa, kun kaikilla opetettavilla on voimassa oleva eKampus oppimateriaalit käyttölisenssi.

Vapaa opettajalisenssi
Opettaja/kouluttaja saa tulostaa ja näyttää eKampus oppimateriaalit sisältöjä vapaasti opetus- ja koulutuskäyttöön.

Opiskelijalisenssi
Opiskelijalisenssin voi hankkia oppilaitos tai opiskelija itse. Oppilaitoksen opettajat voivat nähdä ja hallinnoida opiskelijoiden tietoja. Kun opiskelijalisenssin on hankkinut oppilaitos, voivat oppilaitoksen opettajat poistaa opiskelijan tiedot halutessaan. PeDaTa Oy voi rajoitetun ajan palauttaa poistettuja tietoja oppilaitoksen pyynnöstä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot, äänet ja videot ovat PeDaTa Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon. Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä, levittää tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina ammattimaisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita, kuva-arkiston materiaalia ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Vastuu sivujen sisällöstä

PeDaTa Oy tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot olisivat ajan tasalla ja oikeita. Emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. PeDaTa Oy tai sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisestä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

PeDaTa oy tai sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa näille sivuille käyttäjän tallentaman sisällön tai linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

PeDaTa Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjän itse tallentama sisältö ja sulkea käyttäjätunnus, jos sisältö voi aiheuttaa vahinkoa palveluun tai käyttäjille.

Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia itse tallennetun sisällön siirtämisestä tai poistamisesta ennen käyttöoikeuden päättymistä.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia. PeDaTa Oy:lle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Yhtiöllemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen toiselle henkilölle ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä palvelussa. Mikäli käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai käyttäjällä on syytä epäillä, että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy palveluun silloin, kun on syytä olettaa, että käyttäjä toimii lain tai näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuvista puhelu- tai muista palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista. Palvelun tarjoaja ei ole myöskään vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin kilpailuihin. Jos palveluun tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, palvelun tarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen palvelun yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Vastuunrajoitukset

Palvelun tarjoaja ei takaa palvelun kautta saatavien sisältöjen toimivuutta ikuisesti. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä, joka johtuu siitä, että palvelu ei ole ollut käytössä. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palvelun tarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu enintään käyttäjän vahingon ajalta suorittaman palvelumaksun määrään.

Rekisteriseloste

YLEISEN HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE »